Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
https://www.youtube.com/watch?v=FKee5VCDVxg

ty jakiś taki inny przy niej może pójdę będzie milej myślę nawet nie zauważy taki był czas okrutny paskudny złudny jaka byłam ja głupia mmm jaka ty za to jakiś inny w oczach spoko więcej mnie nie spotkasz


zapomnę ciebie i ja
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viayourheartbeat yourheartbeat
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
0278 1713 390
Reposted fromsarazation sarazation viayourheartbeat yourheartbeat
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viayourheartbeat yourheartbeat
8538 d4ab 390
Im not like them but i can pretend
— Nirvana - Dumb (via joefarrallblr)
Wielcy jogini twierdzą, że wszelki ból u człowieka wywołany jest słowami, podobnie jak wszelka radość. Tworzymy słowa, aby opisać nasze doświadczenia, a słowa te ciągną za sobą towarzyszące im emocje, które szarpią nami jak psy na smyczy. Dajemy się uwieść naszym mantrom ( jestem nieudacznikiem... jestem samotna... jestem nieudacznikiem... jestem samotna...) i stajemy się ich pomnikiem. Zamilknięcie na jakiś czas stanowi więc próbę odebrania słowom tej mocy, próbę zaprzestania dławienia się słowami, wyzwolenia się od naszych duszących mantr.
— Elizabeth Gilbert
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
3748 5609 390
3818 a49a 390
0297 0f76 390

serious:

who were you?

5950 03e9 390
6526 e95f 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viayourheartbeat yourheartbeat
I want to make beautiful things, even if nobody cares.
Saul Bass 
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viayourheartbeat yourheartbeat
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viayourheartbeat yourheartbeat
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viayourheartbeat yourheartbeat
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viayourheartbeat yourheartbeat
5312 8178 390
Reposted fromretaliate retaliate viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl