Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fxckyox
5159 7f20
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromtwice twice viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Reposted frombluuu bluuu viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
7766 b2b4 500
0441 4f7a 500
Reposted fromtwice twice viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
3318 3459
0464 412a 500
Reposted fromerial erial viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
3678 b4f1
Reposted fromAngiie Angiie viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
6992 b68b
fxckyox
Kiedy Cię zobaczyłem pierwszy raz, serce mi zadrżało. Kiedy Cię zobaczyłem drugi raz, serce mi zadrżało. Za trzecim razem czwartym razem piątym razem i każdym następnym razem serce mi drżało.
— James Frey - Milion małych kawałków
fxckyox
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromsafeway safeway viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
0679 a089 500
fxckyox
Może i nie potrafię powiedzieć za co dokładnie Cię lubię - ale innych nie lubię za to, że nie są Tobą.
— sierpień 2013
fxckyox
0161 2830
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
0151 2eda
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
0146 f3b5
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl