Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fxckyox
1284 bac8
Reposted frommisza misza viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
fxckyox
9440 2d0d
fxckyox
Apatia. Udawanie radości, udawanie smutku, udawanie orgazmu, udawanie dobrego humoru, udawanie życia. W końcu dochodzisz do czerwonej linii i zdajesz sobie sprawę, że jeśli ją przekroczysz, nie będzie odwrotu. Wtedy akceptujesz to, co się z tobą dzieje, bo bunt oznaczałby, że musisz walczyć. Godzisz się na wegetację i próbujesz ukryć przed światem swój stan, chociaż wymaga to ogromnego wysiłku.
— Zdrada
fxckyox
 No proszę! Napisałam już, że jestem idiotką, a teraz muszę przyznać, że jestem idiotką niepoprawną. Nie szukam człowieka, szukam uczucia. To jest chyba najprawdziwsza rzecz, którą o sobie wiem.
— Krystyna Siesicka
fxckyox
Masz wybór, możesz siedzieć i płakać albo wstać, powiedzieć sobie, że będzie dobrze, że dasz radę, uwierzyć w to z całych sił i zacząć działać.
— Twoja decyzja
fxckyox
7088 39b3 500
Reposted fromposzum poszum viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox

"Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany."

— Bolesław Prus
Reposted fromnatelle natelle viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox

I believe whatever doesn't kill you, simply makes you... stranger.

— The Dark Knight (2008)
fxckyox
5157 4d3e
Reposted frommisza misza viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
5254 e321
Reposted fromnyaako nyaako viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
3105 d5c7 500
fxckyox
1659 effd
fxckyox
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
4633 a43c
Reposted fromhermina hermina viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
fxckyox
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą.
— Nie mam dla Ciebie miłości
fxckyox
Nie wysyłaj mu zdjęć
Nie ślij mu pozdrowień
Kiedy go zobaczysz odwróć się i idź

Nie myśl o nim o nim źle
Nie myśl o nim czule
Kiedy go zobaczysz odwróć się i idź
— Kim Nowak, Chmury
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl