Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fxckyox
5998 f6f9
fxckyox
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
1464 c5b7
Reposted fromblutelf blutelf viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.
fxckyox
fxckyox
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
— bezpowodu.com
fxckyox
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
fxckyox
Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie?
— klasyk
fxckyox
7611 5b98 500
Reposted fromAgnese Agnese viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
9775 cb7b 500

northmagneticpole:

Morning in Plaka, Athens-Brian Flaherty

2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
fxckyox
4476 2b48
Reposted fromusual usual viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
3803 3f70
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

fxckyox
fxckyox
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frompesy pesy viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl