Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

fxckyox
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
fxckyox
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
fxckyox
7948 22de
Reposted frombudas budas vialaparisienne laparisienne
fxckyox
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
fxckyox
2397 ad74
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai
fxckyox
8150 f2ca
fxckyox
5325 2d28 500
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
7277 fc21
Reposted frombuddhablink buddhablink vialaparisienne laparisienne
fxckyox
3902 a854
fxckyox
Reposted fromsz sz vialaparisienne laparisienne
fxckyox
4169 066c

February 13 2018

fxckyox
4500 9b30
Reposted fromczajnikq czajnikq viamoai moai
8542 3be6

idotravel:

adventure

5968 2588
6312 c13c
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
fxckyox

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom vialaparisienne laparisienne
fxckyox
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
fxckyox
7345 257a 500
Reposted frommoai moai
fxckyox
7025 c1b9
Hello
Reposted fromnikami nikami vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl