Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

fxckyox
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vialaparisienne laparisienne
fxckyox
fxckyox
6924 a81c 500
fxckyox
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette vialaparisienne laparisienne
fxckyox
fxckyox
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaparisienne laparisienne
fxckyox

4168 757e
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
fxckyox
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa vialaparisienne laparisienne
fxckyox
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vialaparisienne laparisienne
fxckyox
4248 2a83
Reposted fromkarahippie karahippie
fxckyox
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
fxckyox
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamoai moai
fxckyox
Czasami jednak trzeba rzucić się na głęboką wodę i mieć nadzieję, że się nie utonie.
— Sophie Hannah
fxckyox
fxckyox
6041 c83f 500
Reposted frommoai moai

August 07 2018

fxckyox
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne

August 06 2018

fxckyox
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
fxckyox
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl