Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fxckyox
7710 f5a8 500
Reposted fromhagis hagis viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Jeśli kochasz, zaangażuj się.
— Ed Sheeran
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox

ZAUFANIE zjeżdża windą, wchodzi po schodach.

Reposted fromgdybam gdybam viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
6440 a186
fxckyox
6428 6668
fxckyox
4521 2b39
fxckyox
To głupie udawać, że on nie istnieje.
— Stieg Larsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
1486 63e4
Reposted fromunco unco viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
5826 a042
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
4929 3cbc
fxckyox
I got high last night, and woke with this on my table
Reposted frommondomg mondomg viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Play fullscreen
Almost lovers always do
Reposted fromqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
6201 b56a
fxckyox
0050 c6eb
fxckyox
Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał.
— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromsaphirka saphirka viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
7529 5117
fxckyox
9617 93d7
Reposted fromlostness lostness viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
fxckyox
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Muminki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl