Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

4160 8673 500
Reposted fromamatore amatore viablackfantasies blackfantasies
fxckyox
8423 3f0c 500
fxckyox
Właściwy mężczyzna zapragnie dać ci więcej niż możesz sobie wyobrazić. Ten niewłaściwy nie dostrzeże, że jesteś warta wszystkiego. 
— wróć, proszę.
Reposted fromyourhabit yourhabit viablackfantasies blackfantasies
fxckyox

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tym przekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 22 2018

fxckyox
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
fxckyox
6182 d8c7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viadobby dobby
fxckyox
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
fxckyox
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadobby dobby
fxckyox
Może to głupie, ale czasem coś się udaje tylko dlatego, że wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary, jaką znam.
— Stephen K.
Reposted fromlavendowy lavendowy viadobby dobby
fxckyox
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadobby dobby
fxckyox
fxckyox
fxckyox
5732 1797
fxckyox
6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
fxckyox
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viadobby dobby
fxckyox
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viadobby dobby
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viadobby dobby
fxckyox
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viadobby dobby
fxckyox
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viadobby dobby
fxckyox
1338 df7f 500
Reposted fromzie zie viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl